Sv. Primož na Pohorju 8. 1. 2023  – Občina Vuzenica je v sodelovanju z OO ZB za ohranjanje vrednot NOB Vuzenica tudi letos pripravila spominsko slovesnost ob obletnici ustanovitve XI. SNOB Miloša Zidanška. V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Vuzenica. Zbrane je nagovoril župan Občine Vuzenica g. Franjo Golob. Slavnostni govornik je bil tovariš Stanislav Naglič, predsednik OO ZB NOB Vuzenica. V svojem govoru nas je spomnil na zmagovito pot slavne brigade, ki se je začela prav na tem mestu na Sv. Primožu.

Po prihodu Pohorskega odreda in Koroškega bataljona na Sv. Primož na Pohorje je bila 8. januarja 1944 tu ustanovljena XI. Slovenska narodnoosvobodilna brigada Miloša Zidanška, ki je kasneje zaradi svojih bojnih uspehov prejela častni naziv udarna brigada.

Ustanovitev brigade ravno 8. januarja ni bila naključna, posvečena je bila padcu Pohorskega bataljona, ki je zaradi izdaje padel po krutem boju s številčno veliko močnejšim sovražnikom pri Treh žebljih na Pohorju 8. januarja 1943.

To je v bes spravilo nemške okupatorje, ki so skozi svoj propagandni stroj vneto razglašali, da je z uničenjem Pohorskega bataljona partizanstva na Pohorju konec.

Zgodilo se je ravno nasprotno. Pred vrati Maribora, najmočnejše nemške vojaško policijske postojanke ter nemških uradov za raznarodovanje Slovencev, se je formirala nova, še močnejša, dobro organizirana, opremljena, pa tudi operativno močna, XI. Slovenska narodnoosvobodilna brigada Miloša Zidanška.

Brigada Miloša Zidanška je poleg uspešnega delovanja na Štajerskem sodelovala pri osvobajanju  zgornje Savinjske doline in v borbah na Dolenjskem, kjer je utrpela velike izgube.

Borbena pot brigade se je končala 28. maja 1945 v Ivniku na Avstrijskem Koroškem. Po razformiranju so njene enota priključili brigadam XIV divizije.

Matjaž Tomažič,
predsednik ZB NOB Radlje ob Dravi