Predsedstvo ZZB NOB Slovenije objavlja prosto delovno mesto generalnega sekretarja.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in potrdilom o nekaznovanju, je potrebno oddati do 8. decembra 2022 na e-naslov Zveze: info@zzb-nob.si .

Sklep o razpisu in pogoje za zasedbo delovnega mesta  si preberite tukaj:  Sklep o razpisu DM generalnega sekretarja, december 2022

 

ZZB NOB SLOVENIJE
Marijan Križman, predsednik