Glavni odbor Zveze združenj borcev se sestaja dvakrat letno, prva letošnja seja je potekala v torek, 27. marca v dvorani Kino gledališča Bežigrad v Ljubljani.

 

Na dnevni red tokratne seje je vodstvo postavilo programsko in finančno poročilo za leto 2017, vpogled v načrtovanje razvoja medija Svobodna beseda in žalno sejo ob slovesu od narodnega heroja Jožeta Ožbolta.

Poročilo o delu organov zveze je predstavil predsednik Tit Turnšek. Izpostavil je, da smo v preteklem letu uspešno opravili lepo število programov in projektov, zelo pomemben je popis vseh spominskih obeležij. Iz poročil predstavnikov nadzornega odbora in finančne komisije je razvidno, da je Zveza združenj borcev poslovala uspešno in v skladu z zastavljenim programskim in finančnim načrtom. Poročilo je po izčrpni razpravi potrdila večina delegatov.

Generalni sekretar ZZB NOB Aljaž Verhovnik je predstavil idejno zasnovo za prenovo medija Svobodna beseda. Strategija, ki nosi naziv “Vsakemu članu Zveze borcev”, predlaga, da borčevski mesečnik prejme vsak član na dom. Naklada se bo tako bistveno povečala, pri čemer bo revija dobila izjemen – in za slovenski medijski prostor strateški – oglaševalski potencial.

Sestavni del seje je bil tudi vpis v žalno knjigo in žalna seja za nedavno preminulega narodnega heroja Jožeta Ožbolta. Predsednik Zveze Tit Turnšek je najprej nagovoril prisotne: “Jože Ožbolt je sodeloval v vseh v vseh večjih bitkah v času NOB v Sloveniji. Zaradi ljudi, kot je bil Jože Ožbolt, smo lahko ustvarili suvereno slovensko državo! Tovariša Jožeta bomo ohranili v večnem spominu. Bil je svetel zgled, kako se ljubi in brani svoj narod, ko je to potrebno.” Pred mikrofon je stopila tudi herojeva hči: “Zahvaljujem se vam za izkazano spoštovanje in čast mojem očetu.”