V ponedeljek, 31. oktobra,  smo na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve odprli prenovljen spominski park v Gramozni jami v Medvodah. Zbrane goste sta nagovorila župan Občine Medvode Nejc Smole in Emil Doles, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Medvode. Za kulturni program je poskrbel Lovski pevski zbor Medvode.

V prenovljenem parku so prostor dobile obnovljene spominske plošče, ki so se v preteklosti nahajale na različnih objektih po občini. Združenje borcev je že več let razvijalo željo in idejo za obeležitev različnih dogodkov iz zgodovine na območju Gramozne jame. Lastniki objektov so spominske plošče odstranili in jih predali v hrambo združenju, ki jih je želelo obnoviti in jim nameniti novo lokacijo. Na štiri betonske bloke smo namestili pet obnovljenih plošč, poleg njih pa so v park prestavili tudi obeležje NOB, ki se je prej nahajalo ob železniški progi pri bivši Tekstilni. Urejena je bila peščena podlaga in dve klopi za obiskovalce, kmalu pa bodo nameščene tudi informativne table in urejena nova zasaditev ob spomeniku. Nov spomenik je oblikovala krajinska arhitektka Ana Primc. Območje v prihodnosti dopušča možnost širitve in prestavitve novih tabel.

  

Ker je spomenik padlim talcem v Gramozni jami spomenik lokalnega pomena so za poseg predhodno pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Spomenik, ki ga je oblikoval Stojan Batič je bil odkrit leta 1951 in je posvečen 25 talcem ustreljenim decembra 1943 na tem mestu. Na spomeniku je kamnit simbol Triglava na zidanem podstavku z napisnima ploščama in bronasta figura talca. Dela so po temeljitem skupnem načrtovanju izvedli v mesecu oktobru. Vrednost izvedenih del znaša dobrih 31.500 EUR.

Na tem mestu spomina se bomo tako v prihodnje lahko spominjali različnih dogodkov iz naše zgodovine.

Iztok Pipan, TV Medvode