Predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) so se 18. julija 2017 udeležili srečanja z ministrico za obrambo Andrejo Katič. S strani ZZB NOB Slovenije sta organizacijo zastopala predsednik Tit Turnšek in generalni sekretar Aljaž Verhovnik.

Pogovor je tekel o pravilniku na podlagi katerega Ministrstvo za obrambo sofinancira dejavnosti veteranskih organizacij. Dotaknili so se tudi zakonodaje. V pripravi je namreč Zakon o nevladnih organizacijah, ki posega tudi v delovanje veteranskih organizacij. Ministrici so predstavili stališče KoDVOS-a glede tega. Pogovor je tekel tudi o predlogih Zakona o obrambi in Zakona o Slovenski vojski.

Predstavniki KoDVOS-a so ministrici sporočili tudi, da bodo prihodnje leto potekale pomembne prireditve ob 100-obletnici konca 1. svetovne vojne in dogodkov, ki so sledili zaradi posledic vojne.

ZZB NOB Slovenije je na srečanju posebej izpostavila, da so najstarejša veteranska organizacija v Sloveniji, ki bo prihodnje leto praznovala 70. obletnico delovanja. Naravni zakon žal določa, da veterani 2. svetovne vojne odhajajo iz njenih vrst. Zato so še posebej občutljivi na omadeževanje borcev ter imena organizacije v javnosti. Te aktivnosti so v porastu. V zadnjem času je bilo oskrunjenih več spomenikov NOB, številni borci pa izražajo veliko razočaranje nad odnosom države do blatenja njihovega boja za svobodo. Pri tem je ZZB NOB Slovenije izpostavila, da pričakuje večjo angažiranost državnikov ob takšnih dogodkih