Delegacija Zveze koroških partizanov (ZKP), katero so sestavljali predsednik Milan Wutte, podpredsednik Danilo Prušnik ter generalni sekretar Andrej Mohar, se je 10. decembra 2019, odzvala vabilu na delovno srečanje z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Korošce so sprejeli predsednik Zveze Marijan Križman, generalni sekretar Aljaž Verhovnik, predsednik mednarodne komisije Marjan Šiftar ter član te komisije Jože Kavčič.

Uvodoma so prisotni ugotovili, da organizaciji negujeta dobre odnose, zato je srečanje potekalo v delovno naravnanem vzdušju. Prisotni so se dogovorili glede sodelovanja pri proslavljanju 75. obletnice osvoboditve, s poudarkom na protestnih aktivnostih proti največjemu fašističnemu srečanju ustašev na Libuškem polju pri Pliberku.

Potekala je tudi izmenjava stališč glede resolucije Evropskega parlamenta o pomenu zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope ter dogovor o sodelovanju na bližajočih se mednarodnih konferencah. ZZB NOB Slovenije je ZKP predstavila tudi osnutek kontraresolucije, katerega bodo organi ZZB dokončno sprejeli po novem letu.

Delegaciji sta se dogovorili tudi o gostovanju partizanskega filma Preboj v Avstriji in o sodelovanju pri čim večji distribuciji časopisa Svobodna beseda med koroške Slovence.