Vodstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na novinarski konferenci, 23. aprila 2021, predstavilo stališča in aktualno dogajanje ob 80. obletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda.

Predsednik Zveze borcev Marijan Križman je predstavil osrednje sporočilo obletnice, katero sestavlja slogan: »UPOR. ZMAGA. SVOBODA.« K temu je dodal, da je NOB tisti temelj, na katerem se je ustanovila samostojna in neodvisna država Slovenija.

Osrednja slovesnost zveze borcev ob dnevu upora proti okupatorju bo 26. aprila 2021 ob 20h predvajana preko Facebook kanala zveze borcev in s pomočjo lokalnih televizij. Zveza borcev namreč ni bila vključena v pripravo državne proslave ob 80. obletnici OF, katero pripravlja odbor za državne proslave. Križman je izpostavil začudenje nad odločitvijo, da bo državna proslava na Mali gori. Ocenjuje, da je lokacija državne proslave verjetno podpora predlogu novega praznika, 13. maja, ki naj bi bil posvečen dogodkom na Mali gori. S tem pa gre za poskus izpodrivanja vloge OF v boju proti okupatorjem ter negiranjem pomena NOB. Zveza borcev do tega trenutka niti ni prejela vabila na državno proslavo.

Člana predsedstva zveze borcev dr. Martin Premk in Marjan Šiftar sta predstavila Spomenico ZZB NOB Slovenije ob 80. obletnici OF, katero je pripravljala delovna skupina ter širši krog sodelavcev ZZB, sprejelo pa jo je Predsedstvo ZZB NOB Slovenije. S tem dogodkom je predstavljena javnosti in bo objavljena tudi v Svobodni besedi. Vodstvo ZZB s spomenico poziva članstvo ZZB in širšo slovensko javnost k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnosti ter enakopravnosti.

Na novinarski konferenci so bili predstavljeni tudi letošnji prejemniki najvišjega priznanja ZZB NOB Slovenije. Listino zveze prejmejo Sonja Vrščaj, dr. Ljubo Bavcon, Dušan Stefančič, Franci Šali in Uroš Dular. Svečana akademije ZZB s podelitvijo vseh priznanj bo izvedena, ko bodo razmere s Covid-19 to dopuščale.

Predsednik Marijan Križman je javnost informiral tudi o drugih dogodkih povezanih s praznovanjem 80. obletnice nastanka OF. Poleg že napovedane osrednje proslave ZZB, ki bo 26. aprila ob 20h, bo na dan praznika 27. aprila, potekal svečan poklon vodstva ZZB pri grobnici narodnih herojev (ob 9h) ter pri Vidmarjevi hiši ob 10h.

Predsednik Križman je novinarsko konferenco sklenil s pozivom k uporu, saj meni, da kratenje osnovnih človekovih pravic, zapisanih v Ustavo Republike Slovenije, presega vse meje zdravega razuma. Zato meni, da je moralna dolžnost zveze borcev, kot ene največjih organizacij sestavljenih iz skoraj 40.000 ljudi, opozoriti na stanje ter aktivirati zvezo borcev ravno zdaj, ko državi ne gre najbolje.

 

SPOMENICA 2021-80 let OF