(foto: Iztok Pipan, tvm)

Mestni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB  in pokrovitelj Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, sta v torek, 7. marca, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, pripravila svečano prireditev ob mednarodnem dnevu žensk. V kulturnem programu so sodelovali Partizanski pevski zbor iz Ljubljane in kulturni delavci Ljubljane. Slavnostni nagovor je imela dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.