Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije !

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS), v kateri se združujejo organizacije iz različnih zgodovinskih obdobij (Zveza društev general Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza vojnih invalidov Slovenije, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza Slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza društev in klubov MORiS) Vam državljankam in državljanom Republike Slovenije ob 25. obletnici samostojnosti in državnosti Republike Slovenije iskreno čestitamo, ter Vas pozivamo, da bi ta dogodek praznovali z veseljem in ponosom v srcu.

Lastna državnost je bila sen mnogih generacij slovenskega naroda. V različnih zgodovinskih obdobjih so za ta cilj, v katerem mi vsi skupaj danes živimo, mnogi pred nami trpeli, se žrtvovali in dali tudi tisto, kar je največ – svoja življenja. Ob proslavljanju srebrne obletnice obstoja lastne državnosti ne smemo pozabiti, da je bila razglasitev samostojnosti naše domovine izvedena na podlagi izražene večinske volje slovenskega naroda na referendumu decembra leta 1990, in da smo komaj razglašeno državo v osamosvojitveni vojni leta 1991 morali braniti tudi z orožjem in s krvjo.

Seveda pa se ob proslavljanju tako pomembnega jubileja naše domovine, organizacije, ki smo povezane v KoDVOS, ne moremo strinjati z vse pogostejšimi poskusi spreminjanja pretekle in polpretekle zgodovine, kakor tudi ne z javnimi manifestacijami, kot je organiziranje vzporednih državnih proslav, ki ne združujejo državljank in državljanov Republike Slovenije, temveč jih s tem celo razdvajajo.

Zatorej »Srečno Slovenija« in še na mnoga leta, ki so pred nami.

Ljubljana, 22. 6. 2016

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije:

Društvo TIGR Primorske
Zveza društev civilnih invalidov Slovenije
Zveza društev general Maister
Zveza društev in klubov MORiS
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Zveza policijskih veteranskih društev SEVER
Zveza slovenskih častnikov
Zveza veteranov vojne za Slovenije
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije