Namesto komemoracij smo letos, zaradi znanih razmer, z delegacijami ob 1. novembru obiskali vseh 47 predvidenih spominskih obeležij in dostojno izkazali spoštovanje padlim in  umorjenim partizanom in aktivistom med NOB.

 

Stari trg- grob treh neznanih partizanov

Albina Štrekelj, ZB NOB Črnomelj