Občina Lenart je na pobudo ZB NOB Lenart pristopila k obnovi spomenika NOB na Trgu osvoboditve v Lenartu. Restavratorska dela potekajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, izvaja pa jih akademski restavrator Dejan Pfeifer. V sklopu obnove je bil spomenik čiščen z visokotlačnim strojem in s paro. S pomočjo brusilnika in kemičnega sredstva so odstranili solitrne sledi, utrdili so razpoke in oslabljene dele. Največ dela je bilo na zgornji površini spomenika, kjer je treba kitati razpoke. Po končani sanaciji bo spomenik še v celoti prebarvan in zaščiten pred vremenskimi vplivi.

  

Alojz Bezjak, predsednik ZB NOB Lenart