Drugega marca 2021 je minilo 76 let kar so pripadniki Nemškega okupatorja na Lastinah pri Sromljah in v bližnjem zaselku Suhadol pri Blatnem storili enega najhujših vojnih zločinov na Štajerskem med drugo svetovno vojno. Na Zagmajstrovi domačiji v Suhadolu in v Zarnikovi viničariji na Lastinah so pobili ali žive zmetali v ogenj skupaj 12 ljudi, med njimi enega 15 letnega otroka, in še enega nerojenega. Med pobitima sta bila tudi dva borca Kozjanskega odreda, ki sta bila pri družini Petan na nekajurnem oddihu ter aktivistka odreda Antonija Zagmajster. Med svojim krvavim divjanjem po okolici so ustrelili še Zagmajstrovo deklico Nadico in 11-letnega fantiča Liparjevega Ivana, ki je v rokah nesel med bogom majhnega bratca, pa ga je zadela krogla in je tako kot Nadica umrl nekaj dni kasneje. Naslednji dan so pripadniki gestapovskih raztrgancev, ki so izvidovali kraj zločina v bližini ustrelili še predsednika gospodarske komisije narodno osvobodilnega odbora Sromlje Ivana Slopška.

   

Spomin na pobite rodoljube so tudi letos, upoštevajoč zaščitne ukrepe proti Kovid virusu, počastili svojci pobitih ter člani Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, ki so ob prisotnosti praporščakov krajevnih organizacij Sromlje, Pišece in Kozjanskega odreda, ter recitatorke Jožice Stajič izvedli kratko komemoracijo v spomin na tragedijo in opomin današnjim rodovom, da nikoli ne dopustijo povratek nacifašistične strahovlade in narodnega izdajalstva.

 

Besedilo in foto:
Stane Preskar,
predsednik ZB NOB Brežice