Člani ZB NOB Radlje ob Dravi smo v petek, 5. novembra, v Hotelu Marenberg Radlje, organizirali književni večer z Valerijo Skrinjar Tvrz – Valči, partizanko, novinarko, prevajalko, avtorico radijskih iger za otroke, pesnico in pisateljico.

Gostja nam je predstavila svojo zadnjo knjigo Zaznamovana ljubezen. Večer pa nam je popestrila s pripovedjo o svojem življenju. Med drugim tudi, kako je postala partizanska učiteljica, nato šifrantka v operativnem štabu Šlandrove in Zidanškove brigade pri komandantu Franti. Tam je doživela pekel bojev na Menini planini in preboj petsto borcev iz obroča večtisočglave esesovske divizije. Valčino sporočilo je bilo, da moramo ohraniti mir in da pomen NOB nikakor ne sme biti pozabljen. Ob koncu predstavitve nas je počastila še z recitacijo pesmi Menina planina, katere avtorica je sama.

Pogovor je vodila Aleksandra Jankovič, ki je tudi njena lektorica.

Založba, s katero Valči sodeluje, je poskrbela, da smo ob koncu pogovora lahko kupili najnovejše knjige iz Valčinega književnega opusa.

  

Matjaž Tomažič
Predsednik ZB NOB Radlje ob Dravi