Leta 2020 bomo praznovali 75. obletnico osvoboditve slovenskega naroda izpod nacifašizma. Gre za svetovno in zgodovinsko prelomen trenutek, ko so napredne sile, katere je tvorila tudi slovenska narodnoosvobodilna vojska, premagale največje zlo človeštva.

Nesporno dejstvo je, da je bil slovenski narod med drugo svetovno vojno obsojen na uničenje. Krvave načrte okupatorja je preprečil nastanek Osvobodilne fronte Slovenskega naroda, ki je imela odprta vrata za vse, ki so se želeli boriti proti okupatorju in v katero so se združile vse napredne politične sile tistega časa. To dejanje je pomenilo organizirani odpor slovenskega naroda zoper okupatorje in njegove sodelavce. Upor Slovencev je bil tako silovit, da ga ni bilo mogoče zatreti. Dal je partizanstvo, ki je z OF in ljudsko oblastjo ustvarjalo temelje slovenske državnosti (šolstvo, zdravstvo, kulturo, znanost, partizansko valuto…). Tako smo postali spoštovan in cenjen člen svetovne koalicije za svobodo. Borce pa so odlikovale vrednote narodnoosvobodilnega boja, zlasti tovarištvo, solidarnost in upor!

Ob vstopu v leto 2020, v katerem bomo praznovali 75. obletnico osvoboditve, moramo poudariti zgodovinsko dejstvo, da je bil partizanski odpor edini, ki se je zoperstavil okupatorjem in je imel za cilj osvoboditev slovenskega naroda. Zadnjo bitko na tleh okupirane Evrope so izbojevali slovenski partizani skupaj s številnimi drugimi borci proti nacizmu na Poljani 15. maja 1945 in Slovence za vedno postavili na stran zmagovite zavezniške koalicije Združenih narodov. Brez upora partizanov, danes ne bi bilo slovenskega naroda!

Na temeljih priborjene svobode, katera je posledica zmage nad nacifašizmom, je nastala sodobna slovenska država. Osamosvojitveni procesi so se uprli na pravico do samoodločbe in tako smo leta 1991 postali samostojna in neodvisna država. Brez osvoboditve, tudi osamosvojitve ne bi bilo!

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije odločno obsoja pojave namerne zlorabe mrtvih v obdobju vojn ter podpihovanja vojnih delitev in sovraštev med Slovence. Zato ne pristajamo na omadeževanje slovenskega narodnoosvobodilnega boja ter politično prilaščanje osamosvojitvenih zaslug, ki med Slovence vnašajo nemir in razdor. Tako osvoboditev kot osamosvojitev sta temeljili na enotnem uporu vseh Slovencev, ki so se v prelomnih trenutkih uprli ne le napadalcem, temveč tudi vsem tistim, ki so z lažmi hoteli povzročiti razkol med ljudmi.

Zato naj bo 75. obletnica priložnost, da se kot narod zavedamo pomena prelomne zmage nad nacifašizmom, katera je dala priložnost, da smo Slovenci stopili na pot lastne državotvornosti.

 

Glavni odbor ZZB NOB Slovenije

predsednik
Marijan Križman