Zakaj se želim včlaniti v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB? Poznati preteklost, razumeti sedanjost, imeti vizijo prihodnosti. To je rdeča nit, ki povezuje različne generacije. Vrednote, ki so ljudi povezovale med narodnoosvobodilno borbo, niso del preteklosti. So naša sedanjost in tudi prihodnost. Člane druži spoštljiv odnos do dediščine narodnoosvobodilne borbe in tudi vrednote kot so tovarištvo, solidarnost, ponos, humanost ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic

V primeru da se želite včlaniti v organizacijo ZZB-NOB, nam potrebne podatke posredujte prek spodnjega obrazca.

Polja v mastnem tisku morajo biti obvezno izpolnjena.
* Poslani podatki se zbirajo in uporabljajo izključno za potrebe ZZB NOB.