IME POKRAJINE (REGIJE)

IME IN PRIIMEK

E-naslov

Dolenjska z Belo Krajino
(Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič, Trebnje)
UROŠ DULAR zdruzenje.zb.nm@gmail.com
Gorenjska
(Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Dovje Mojstrana)
DOROTEJA OSTERMAN ozb.kranj@siol.net
Južna Primorska
(Ankaran,Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Komen)
BOJAN PAHOR zbnob.sezana@siol.net
Južno-slovensko območje
(Grosuplje, Ribnica, Kočevje)
JOŽE NOVAK joze.novak.kocevje@gmail.com
Koroška
(Dravograd, Radlje, Sl. Gradec, Mežiška dolina)
ŽELJKO KLJAJIĆ zb-dravograd@kanet.si
Mestna zveza Ljubljana
(Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik, Medvode, Črnuče, Zarja spominov, Odmev Mokrca)
JULKA ŽIBERT zzbnoblj@gmail.com
Notranjska
(Cerknica, Logatec, Vrhnika, Borovnica)
JANEZ KIKELJ zbnob.vrhnika@gmail.com
Osrednje-slovensko območje
(Litija, Kamnik, Domžale, Moravče, Trzin, Mengeš, Lukovica)
MARIJA MAJHENIČ zbdomzale@siol.net
Podravje
(Maribor, Lenart, Duplek, Pesnica, Ruše, Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica, Cerkvenjak)
JOŽE VRHNJAK nob.mb@amis.net
Pomurje
(Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer)
JOŽE VIDIČ marica.varga@gmail.com
Posavje
(Krško, Brežice, Sevnica)
MAKSIMILJAN POPELAR zdruzenjeborcev.sevnica@gmail.com
Savinjsko območje
(Celje, Gaberje, Velenje, Mozirje, Žalec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Vojnik, Laško)
STANE MELE zvazabo@gmail.com
Severna Primorska
(Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin)
RINO VELIKONJA zbng@siol.net
Zasavje
(Trbovlje, Hrastnik, Zagorje)
MARTIN MLINAR zb.nob@siol.net