VZPOSTAVLJAMO NOVO MLADINSKO BORČEVSKO ORGANIZACIJO!

Dragi mladi tovariši in tovarišice!

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vzpostavlja nacionalno mladinsko borčevsko organizacijo, katere primarni namen je krepitev in prenos vrednot NOB na mlajšo generacijo. Organizacijo smo poimenovali Mladi borci za vrednote NOB Slovenije, vanjo pa se lahko vključijo osebe v starosti med 15 in 29 let, ki sprejemajo vrednote NOB in program delovanja borčevske organizacije.

Neizpodbitno dejstvo je, da je samostojna Slovenija skovana na temeljih partizanskega odporniškega gibanja v NOB in da brez organiziranega odpora Osvobodilne fronte, ki si je izborila pravico do samoodločbe, ne bi bilo niti slovenskega naroda, kaj šele samostojne Republike Slovenije. Mladi bomo lahko gradili domovino le na trdnih temeljih preteklosti, zato moramo ohraniti vrednote NOB, saj so le-te aktualne v vsakem času!

Organizacija Mladi borci deluje tako na regionalni, kot na državni ravni in avtonomno znotraj okvirov ZZB za vrednote NOB Slovenije. Na regionalnemu nivoju delujejo pokrajinski odbori Mladih borcev, ki predstavljajo temeljne celice delovanja naše organizacije, ki nato tvorijo nacionalno mladinsko borčevsko organizacijo.

Naloga Mladih borcev je spremljati družbeno-ekonomske razmere in položaj mladih v družbi ter kritično presojati in si aktivno prizadevati za izboljšanje položaja mladih. Poleg tega pa Mladi borci predstavljajo prostor za aktivno preživljanje prostega časa, z možnostjo pridobivanja bogatih izkušenj za prihodnost.

V kolikor se nam želite pridružiti in ste stari med 15 in 29 let, vas vabim, da izpolnite pristopno izjavo in nam jo vrnete po pošti na naslov:
ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Predsednik Mladinske komisije ZZB NOB Slovenije
Aljaž Verhovnik

mladi-borci