Ustanova Franca Rozmana - Staneta


Ustanova Franca Rozmana - Staneta je humanitarna fundacija, ki so jo leta 1998 ustanovile Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije. Kasneje so se jim kot enakopravne ustanoviteljice pridružili še Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Društvo TIGR, Zveza slovenskih častnikov in Društvo izgnancev Slovenije. Ustanova je oblikovana zato, da zbira sredstva - prostovoljne prispevke posameznikov ter donacije in naklonila pravnih oseb - s katerimi pomaga socialno ogroženim borcem in udeležencem NOB, vojnim invalidom in civilnim invalidom vojn, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, ki so zašli v socialne stiske zaradi naravnih ali drugih nesreč, zdravstvenih problemov, nizkih dohodkov ali drugih okoliščin. Kolikor ji dopuščajo sredstva pa ustanova tudi sofinancira različne projekte s tematiko uporništva, domoljubja in obrambe domovine. Tako npr. s sredstvi pomaga pri obnovi ali vzdrževalnih delih spomenikov in spominskih obeležij, pri pripravi in izdajanju knjig in drugih publikacij na to tematiko, pri pridobivanju in zbiranju dokumentov itd. Ustanova je vpisana pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot ustanova na področju humanitarne dejavnosti. Da bi zbrala potrebna sredstva za uresničevanje svojega programa, pa ustanova vsako leto pripravi tudi veliko kulturno-humanitarno prireditev "Samo en cvet …"


Ustanova Franca  Rozmana-Staneta
 
Franc Rozman - Stane (slika: B. Jakac)