je najvišje posvetovalno telo Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času.

Sestava:
1. dr. Matjaž KMECL, predsednik Ljubljana-Črnuče

in člani:
2. dr. Ljubo BAVCON, Ljubljana
3. Barbi BERIČ, Metlika
4. Branka BEZELJAK, Ptuj
5. Dr. Dušan BIBER, Ljubljana
6. Štefan CIGOJ, Solkan
7. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
8. Zvone DRAGAN, Celje
9. Uroš DULAR Novo mesto
10. Majda GASPARI, Ljubljana
11. Franc GODEŠA Višja Gora
12. Silvo GORENC, Krško
13. Dr. Maca JOGAN, Ljubljana
14. Lado KOCIJAN, Mirna
15. Boris KOVŠCA, Nova Gorica
16. Dr. Ivan KRISTAN, Škofja Loka
17. Andrej MARINC, Ljubljana
18. Bogdan OSOLNIK, Ljubljana
19. Miran POTRČ, Ljubljana
20. dr. Božo REPE, Ljubljana
21. Janez STANOVNIK, Ljubljana
22. Marjan ŠIFTAR, Ljubljana
23. Dr. Cvetka TÖTH HEDŽET, Ljubljana
24. dr. Marko VRHUNEC, Ljubljana
25. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Maribor